Rissa Kraftlag SA har startet utbygging av høyhastighets fiberbredbånd til områder mellom Skauga bru og Fevågskardet. Vi har skrevet kontrakt med Trøndelag Fylkeskommune om utbygging på Langsæter, Hassel og Hårberg. I tillegg ser vi på mulighet for å bygge ut Hybo i tillegg hvis interessen er stor nok. Arbeidet har startet og Kraftmontasjen AS er i full gang med å henge opp fiberkabel i høyspentlinjer til områdene.

Salget har startet og alle som er berørt av utbyggingen har fått informasjon på informasjonsmøte som er avholdt. I tillegg er det distribuert brev med informasjon og kontrakt til husstandene. Frist for bestilling er satt til 1. august 2018, så her er det bare å melde seg på!

For mer informasjon om kontrakt og innholdsleveranse fra NextGenTel; Ta kontakt med Jan Erik Lien hos Rissa Kraftlag på telefon 45871517.