Rissa Kraftlag

Rissa Kraftlag SA og Nortek Elektro AS tilbyr nå en plusskunde-avtale med kunder som har montert solcelleanlegg fra oss.
Vi sørger for forhåndsmelding til nettselskapet og inngår en tilknytningsavtale. Anlegget installeres av en el-installatør fra Rissa Kraftlag eller Nortek Elektro og ferdigmeldes til nettselskapet. Som plusskunde inngås en avtale om å kjøpe kraft fra Rissa Kraftlag (Garantikraft) som igjen forplikter seg til å kjøpe overskuddskraft som blir produsert. På denne måten får eiere av anlegg solgt sin overskuddskraft i de perioder det produseres mer strøm enn til eget behov. I en kampanjeperiode tilbyr vi en avtale som sier at vi betaler 15 øre mer for strømmen vi kjøper av kunden enn den kunden betaler når han kjøper strøm av oss!

Vi opplever stor interesse for solcelle når vi har vært rundt på Fosen og presentert våre løsninger. Vi får mange henvendelser fra private, landbruk og næringsbygg og vi er rigget for å finne løsninger til de som ønsker å satse på solenergi. Våre paneler gir opp til 27% høyere effektivitet enn andre produkter og vi gir 25 års garanti på våre paneler. Prisene på solcellepanel er på vei ned, og med dagens strømpriser anslås det at kostnaden med solceller er nedbetalt etter om lag 20 år.

KONTAKTPERSONER

Janne Myran

Janne Myran

Markedskonsulent

Tlf: 90 05 79 57

John Bernhard Roten

John Bernhard Roten

Avdelingleder

Tlf: 40 00 60 21

Jan Erik Lien

Jan Erik Lien

Salgsleder

TLF: 45 87 15 17

Kontakt Oss

12 + 3 =

73 85 92 00

Postboks 38, 7100 Rissa

kundeservice@rissakraft.no

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter