Informasjonsmøte og salgsstart: Sunde misjonshus 15.02.2017.
Etableringspris: kr 13 900,- pr. bolig og kr 2 500,- for sokkel- bileilighet.
Etableringsprisens innhold: Graving og legging av rør til husvegg. Blåsing av fiber og oppkobling med boks på utsiden av huset. Etablering og oppkobling av utstyr til ett gitt punkt på innsiden av huset. Arbeid og materiell er inklusive i etableringsprisen. 
Kampanjepris på etableringspris: Gjelder ved signering av fiberkontrakt innen graving i området er fullført.  
Utbyggingsstart: Mars 2017.
Kundeinstallasjon i periode: Sommer 2018 .
Utbygginga ferdig: Høst 2018.

Føll er ferdig installert. Strekket Foss – Bakøy får blåst fiber fra Føll i disse dager. Når stamfiber og kundefiber er blåst, vil kundeoppkoblinger bli tatt fortløpende.