fbpx

DOGI IKT er Rissa Kraftlags IKT-selskap som i dag teller fire faste ansatte, en lærling og en daglig leder. Avdelingen holder til bak glassvegger i Kraftlagets kontorlokaler i Rissa sentrum – en egen verden de fleste av oss ikke har så stor kjennskap til. I forsøket på å nøste opp historien og å forstå litt av terminologien som blir brukt, har vi snakket med Bjørg Grønflaten, Vegard Mandal og Egil Bremnes.

– Selskapet ble stiftet av brødrene Kirkemyr Nilsen som et enkeltmannsforetak i 1998, under navnet Data & Interiør, forteller Egil, som er den i DOGI som har lengst fartstid i bedriften. I 2003 ble firmaet omgjort til et AS og fikk navnet DOGI AS. Data OG Interiør, altså, forklarer han.

– Da jeg starta i 2002, het vi fremdeles Data & Interiør og holdt til i et bomberom i kjelleren på Kremmergården. Siden flytta vi til Leira hvor vi var i 1,5 år før vi kom tilbake til Kremmergården i oktober 2004. Denne gangen heldigvis over bakkenivå, i de gamle lokalene til skobutikken.

Sju paller fra EMO

Nå skulle vi satse, og det ble kjøpt inn en såkalt butikkpakke fra EMO – de som driver med permer og slikt. Det kom sju paller med permer, almanakker, papptallerkener, vaskemidler og alskens som ikke hadde noe som helst med data å gjøre. Faktisk så mye forskjellig at en dag kom det en eldre dame innom og spurte om vi hadde gebisslim! Akkurat det hadde vi ikke, da, smiler Egil, og jeg henviste henne til apoteket rett over gata. – Kraftlaget har jo en tradisjon for å satse bredt, så dette er jo helt i tråd med tradisjonen, skyter Bjørg inn fra sidelinja.

– På den tida hadde vi i tillegg til reparasjoner og salg også noen serverkunder. Dette var før internett var noe særlig utbygd – det gikk på modem og slike ting – så kundene hadde egne servere. Det var også i hovedsak privatkunder, og jeg jobbet mye med å reparere PC’er, betjene butikken og bestille varer.

I retning bedriftsmarkedet

Denne kombinerte butikkdriften varte i to og et halvt år. – Da fant vi ut at det ikke var noe særlig stas å selge papptallerkener, og solgte ut varene, før vi igjen havna i bomberommet i kjelleren. Høsten 2006 flytta vi inn i lokaler på Kuben, og gikk over til å bare ha datarelaterte varer og verksted. Det ble også til at vi i større grad solgte datateknisk utstyr på bestilling.

Egil slutta sommeren 2007, og det ble nå noen år hvor arbeidet i DOGI stort sett ble gjort på ettermiddags-, kvelds- og nattestid i kombinasjon med andre jobber.

I 2011-12 åpnet det seg en ny mulighet. Da fikk DOGI muligheten til å ta over og serve bedriftene på LIV-bygget i Vanvikan. Dette førte til at bedriftsmarkedet tok seg opp.

Det var også på denne tida Kraftlaget bestemte seg for at de ønsket å satse mer innenfor IKT. – Vi kjente at IKT-kompetanse var et savn i bedriften, og at det å leie inn tjenestene fungerte dårlig, forteller Bjørg. I en markedsundersøkelse som fulgte fant de raskt ut at de fleste lokale bedriftene brukte DOGI som samarbeidspartner. På samme tid viste det seg at gründerne bak selskapet ønsket å selge ut deler av selskapet, da de så at det var behov for flere fulltidsansatte for å dekke alle oppgavene. Rissa Kraftlag bestemte seg derfor for å kjøpe seg inn i 2013, og tok over 60 % av aksjene. De ansatte flere på avdelingen, og i desember -17 kjøpte de også ut de siste 40 %, slik at DOGI per i dag er heleid av Kraftlaget med Bjørg Grønflaten som administrativ daglig leder, noe hun har vært helt siden de gikk inn i selskapet i 2013. Egil Bremnes kom også tilbake igjen i bedriften i denne perioden, hvor selskapet i tillegg endret navn til DOGI IKT AS. DOGI IKT har nå gått over til kun å satse på bedriftsmarkedet.

Fosenskyen

– Hva er det egentlig dere jobber med?

Trekløveret har fått i oppgave å forklare på et forståelig språk hva arbeidsoppgavene i selskapet består i. – Hm, sier Vegard, vi skal altså forsøke å gjøre noe i utgangspunktet nitrist til å bli noe spennende, smiler han – omtrent som når en revisor skal forsøke å gjøre regnskap til noe kult? Det er ikke til å komme bort ifra at datatekniske ting for mange er et ukjent landskap, og at det er lett å miste tråden. – Det er stadig et problem å forklare utad hva man egentlig jobber med, fortsetter han, men nytteverdien er nok det enkleste å forholde seg til for de som har behov for våre tjenester.

De kommer i fellesskap fram til at det letteste er å finne eksempler fra bedrifter som har behov for hjelp fra DOGI IKT:

– La oss ta Fosenskyen, som er et navn på tjenester vi tilbyr gjennom vårt datasenter på Fosen. I Fosenskyen skal kunden alltid være sikker på at all data er ivaretatt på en trygg og ansvarlig måte. Her følger vi strenge rutiner for backup og sikkerhet, noe som gjør at data er beskyttet og kan gjenskapes om det skulle oppstå et behov for det.

Kommunikasjon mellom oss og bedriften skjer via en såkalt VPN-tunell. Dette er en mye tryggere løsning enn i mer åpne fildelings- og fillagringsløsninger som Dropbox, OneDrive og andre tjenester som beveger seg mer i den ytre websfæren. Programvaren til bedriftene ligger gjerne beskyttet på våre servere, men for kunden oppleves det som om den befinner seg lokalt på maskinen. Vi opplever at stadig flere forstår viktigheten av digital sikkerhet, men vi har fortsatt et stykke å gå før vi kan påstå at alle bedrifter på Fosen lagrer dataene sine på en forsvarlig måte. En viktig del av jobben vår er derfor å spre informasjon og bevissthet, og alle kan ta kontakt med oss om de trenger bistand med noe.

Dogi driver også stor grad av konsulentvirksomhet, og har mye kontakt opp imot bedrifter som opplever problemer. – Mye kan løses fra kontoret vårt, forteller de. Vi har fjernstyringsmuligheter, og det meste kan derfor ordnes over telefon. Andre ganger kan det være nødvendig å dra ut til kunden. Det handler både om å være effektive og å vise tilstedeværelse.

Nye personvernregler

– Vi holder stadig på å oppdatere oss i forhold til sikkerhet, forteller Vegard. Noe som er veldig aktuelt i disse dager og som krever ekstra oppdatering er GDPR – de nye EU-forskriftene som skal regulere lagring av personopplysninger, og som gjorde at man før sommeren ble oversvømt av e-poster hvor man måtte godkjenne nye krav om personvern.

– Mange bransjer kommer til å bli sjekket i forhold til dette i årene som kommer, og da vil det være svært viktig at disse har en databehandleravtale som har tatt hensyn til GDPR-forskriftene. Det er den enkeltes bedrift sitt ansvar å ha dette på plass, men vi bidrar selvsagt med det vi kan innenfor dette. Vi har allerede fått på plass nye avtaler med en del kunder, og ser for oss at det blir enda mer aktivitet på denne biten i tida fremover.

I dag jobber vi i hovedsak opp mot bedrifter i Indre Fosen, sier Bjørg, men vi holder også på å utvide markedet vårt i Ørland, Bjugn og Åfjord. Vi ønsker å bli sterkere i Fosen, og har også ambisjoner om å styrke kundemassen i Trondheim og Orkanger, som vi allerede har en del av.

Årets Gasellebedrift x 2

DOGI IKT AS har i perioden 2015-2017 hatt en økning i kundemassen på over 30 %, og en økning i omsetning pr måned på 76 %. Dette er tall som har bidratt til å kåre bedriften til årets Gasellebedrift to år på rad, og de kan fortelle at de også ligger godt an i forhold til årets målsettinger.

Det er Dagens Næringsliv som kårer Gasellebedrifter, en utmerkelse som går til bedrifter som vokser sunt og fort. Bilhjelp 1 i Rissa fikk utmerkelsen tre år på rad, og fikk da besøk av ordføreren som kom med kake for å feire sammen med dem. – Det må være en målsetting for oss også, sier Bjørg, Egil og Vegard.