fbpx

Elektro

– Ok, vi innser at det går an å bli litt forvirra! Avdelingsleder John Bernhard Roten og prosjektleder Jon Olav Vårheim har fått i oppdrag å klargjøre de ulike benevnelsene. For hva er egentlig Elektro, og hva er Installasjon? Er montør og elektriker to forskjellige ting? Og hvor kommer termofotografen inn i bildet?

Slik må det nødvendigvis bli når en avdeling jobber med så mye forskjellig som de på Elektro. Eller Installasjon. – Elektro og Installasjon er egentlig to begreper om det samme, forklarer John Bernhard. Men Elektro brukes i forhold til forretningsmodellen, for den favner også om kraftmontasjen, og vi er bevisst på å trekke fram Installasjon som begrep også, for å skille oss tydeligere fra el-kjedene.

Inne- og utelaget

Elektro består av 23 ansatte inkludert tre lærlinger. John Bernhard Roten er avdelingsleder, mens Jon Olav Vårheim og Andreas Tinglum Brødreskift er prosjektledere på strøm. Jan Erik Sundland jobber med prosjektering av fiber. Siste tilskudd på «innelaget» er Trond Bjørnerås, som er nytilsatt serviceleder på avdelingen.

Men selve kjernen er gutta i felten – de du treffer hjemme hos deg eller på bedriften din når du har behov for en elektriker til å gjøre jobben. De er lett gjenkjennelige i sine hvite varebiler med navn og nummer på døra.

Store prosjekter innen landbruk og næring er det Andreas som jobber med. Dette er prosjekter med lengre tidshorisont, og som krever en annen type fokus. Jon Olav prosjekterer boliger og mindre bygg, i tillegg til at han har ansvaret for blant annet el-kontroll.

El-kontroll på dagsorden

Det har blitt stadig strengere krav til el-kontroll, forteller Jon Olav. Kravene kommer i hovedsak fra forsikringsselskapene, som gir kundene sine pålegg om el-kontroll for at de skal få rabatter. Rissa Kraftlag har vært med på ordningene fra starten av, og denne type kontroller utgjør en vesentlig portefølje for bedriften.

– Forsikringsselskapene tilbyr rabatter i forsikringen om man tar kontroll privat hvert femte år, og vi er sertifisert for å ta denne type oppdrag. I landbruket er kravet hvert tredje år, mens det på brannvarslingsanlegg er årlig tilsyn. På toppen av dette har man egne interkontrollforskrifter – for eksempel innen landbruket – der de aktive har krav om at det skal bli tatt en status hvert år.

Termofotografering

Nå i det siste har det kommet krav om termofotografering i landbruket, forklarer Jon Olav. – Det betyr at man tar bilder med et temperaturfølsomt kamera som viser temperaturen i de elektriske installasjonene som finnes blant annet på en gård. Her kan det være tøffe miljø for el-anlegg, noe antallet branner i landbruket er et bevis på. Eiring og støv er to viktige faktorer som spiller inn. I hele Trøndelag finnes det ca. 100 sertifiserte termofotografer, og på Fosen finnes det to – den ene på Rissa Kraftlag og den andre hos vår datterbedrift Nortek i Åfjord. De har tatt en spesiell opplæring med kurs og sertifisering for å kunne utføre kontrollene.

Dette er en videreutvikling av el-kontrollene, og noe som også kommer fra forsikringsselskapene, utdyper John Bernhard. Resultatene har ikke latt vente på seg. I de siste rapportene vi fikk viste det seg at brannhyppigheten i landbruket har gått ned med ca. 70 %!

Ser lyst på framtida

Elektroavdelingen ser lyst på framtida. – Vi må regne med at endringene går stadig raskere, og vil fortsette å se framover og knytte til oss leverandører som har klargjort for det nye som kommer. Det er viktig å skape seg et bilde av hva som treffer oss om noen år, sier John Bernhard ivrig.

– Hvor offensive er dere på el-produkter?

– Vi har jo et eget showroom hvor kunden kan få se et stort utvalgt er el-utstyr som er i tiden. Dette vil vi gjøre enda mer kundevennlig fremover. Når vi velger ut produkter ser vi ikke bare på det enkelte produktet, men like mye på at vi velger trygge leverandører. Skulle noe skje med produktet skal kunden være trygg på at det ikke blir problemer i forhold til reklamasjon. Da kan vi ikke satse på leverandører som kanskje bare er et blaff. Vi ønsker å ha forutsigbarhet, fordi vi mener at dette lønner seg på sikt. Vi hadde for noen år siden overgangen fra halogen til LED. Det var en overgang som gikk ganske raskt, og vi vil gi kundene trygghet i tilfelle utviklingen har gått for fort. Da er det vårt ansvar, og ikke kundens.

Solceller

For et par år siden bestemte Kraftlaget seg for å satse offensivt på solceller. Dette er noe folk vil ha, og da må vi selvsagt skolere oss på det, forklarer John Bernhard. Det er viktig for oss som kraftselger å bestemme oss for å satse. Kundene må få det de ønsker. Filosofien vår er at skal vi være med, skal vi være dyktige på det også! Vi vil være en god rådgiver slik at kunden kan gjøre de beste valgene. Derfor har vi plukket leverandører som vi vet har kvalitetsprodukter. Hvis det er beregnet at produktene skal vare i førti år, er det meningen at kunden skal være fornøyd like lenge.

Det er ennå litt tidlig på privatmarkedet, men i landbruk og næring er solceller på full fart inn nå. Et eksempel er Hans Petter Grønning på Stadsbygd som nylig har fått montert det største privateide solcelleanlegget i Trøndelag gjennom oss. Nå holder man på å bygge opp egne målestasjoner som vil gi et best mulig bilde av de lokale solforholdene. Himmelretninger har naturlig nok stor betydning. Solcellene på vårt eget bygg er satt opp for å se ulikheter mellom himmelretninger, og hvilken påvirkning det har gjennom årstidene.

– Trivsel er vedtatt!

Vi har et veldig godt miljø og samhold på huset. Det er et stabilt miljø med en god kultur. Vi har inntrykk av at alle som begynner trives, og dette gjelder også for installasjonsavdelingen – det er vedtatt, flirer de. HMS-gruppa tar mye ansvar for det sosiale, og gjør en veldig god jobb innad i bedriften. Bredden på fag bidrar også til at folk føler at de får mulighet til å variere og ha interessante hverdager.

Satser på bredde

Begge er opptatt av å poengtere at satsingen på bredde er en kjerneverdi i Kraftlaget. – Det er ikke et mål for oss å spisse oss – vi ønsker å ta et totalansvar. Dette handler om bedriftens filosofi, som handler om mersalg, og at vi ønsker å være en totalleverandør på alle områder. Vår målgruppe er lokale og lojale kunder, som kommer igjen. Det er det viktigste! John Bernhard og Jon Olav poengterer også betydningen av å oppføre seg som folk. – Du får ikke komme tilbake om du ikke fremstår på en positiv måte. Vi skal yte vårt beste for å komme kunden i møte.

Gode tilbakemeldinger

Rissa Kraftlag er medlem i SEOS – El-fagenes opplæringskontor i Sør-Trøndelag. – Tilbakemeldingene derfra tyder på at den praksisen våre lærlinger får er allsidig og av høy kvalitet. Når Trondheimsbaserte bedrifter er på jakt etter lærlinger, ser de ofte utover i distriktet fordi de har erfaring med at her finnes det gode holdninger og bred erfaring i bunnen. Vi opplever at det er en merkevare for en ansatt å komme fra distriktet.

Den allsidige erfaringen blant de ansatte er også noe vi ser kommer til nytte opp imot det lokale næringslivet. Bedrifter i området skal vite at det finnes en bedrift som Kraftlaget som kan gå inn å avhjelpe på flere områder om det skulle skje noe. Vi vil gjerne løse de utfordringer bedriftene i regionen har, og vi gir rask respons. Slagordet vårt er tross alt Tilstede. Alltid.