fbpx

Kvalitet, service og humør som kjerneverdier

– Vi var det første kraftlaget som sa opp avtalen om variabel standard, forteller nylig pensjonist Johan Eilertsen. Vel, han er ikke helt pensjonist, for det er fremdeles Johan som har ansvaret for anlegget i Hasselelva, der historien til Rissa Kraftlag i bunn og grunn startet. Sammen med Janne Myran har han i mange år jobbet med kraftsalg, og det er naturlig at det er disse to som forteller om ENERGI- avdelingen når vi vil vite mer om bedriftens indre liv.

Vi har ikke vært sidrumpa!

Men tilbake til variabel standard. Tidligere var det altså slik at prisen på strøm varierte etter tilgangen på kraft, noe som kunne føre til store variasjoner i strømprisen gjennom året. Leverandøren bestemte prisen, og kunden fikk to ukers varsel før endring.  – Men for tjue år siden, samme kveld som Norge slo Brasil 2–1, inngikk vi et samarbeid med Fjordkraftalliansen. Da ble et nytt produkt lansert, Garantikraft, forteller Johan. Dette er det samme som spotpris med pristak, og ordningen trådte i kraft 1. januar 2000. Endringen ble godt mottatt av våre kunder, og i 2002/2003 slo pristaket vårt til, noe som sparte lokalsamfunnet for 5-6 millioner. Hittil i år har pristaket slått inn i hele fem av seks måneder – dette ga i gjennomsnitt ca. 9 øre/kWh billigere kraftpris, og sparte til sammen kundene for ca. 1,7 millioner.

Vi har ikke vært sidrumpa, sier Janne og Johan. Vi har vært tidlig ute på mange områder, blant annet med innføringen av Automatisk Målesystem (AMS). Hele landet skal ha AMS innen utgangen av året, og mange kraftselskap har utsatt dette i det lengste. Både Trønder Energi og NTE bytter nå målere for fulle mugger. Vi ble ferdige i 2013 som en av de første i landet.

Fosen Nett

Nettavdelingen i Rissa Kraftlag og Fosen Kraft ble 01.01.2015 fusjonert til ett felles nettselskap, Fosen Nett. Fosen Nett og Rissa Kraftlag samarbeider allikevel tett, slik at det skal bli enklest mulig for kunden. Kraftlaget ved Janne har ansvaret for det som kalles gjennomfakturering, slik at kunden får en samlet regning på både nett og kraft. I det daglige merkes det derfor ikke så mye at Rissa Kraftlag ikke eier linja lengre, siden det fremdeles er de som har ansvar for kundebehandling og fakturering.

Stor konkurranse

Det er stor konkurranse i bransjen – alltid. Men Janne og Johan skryter av kundene, som har vært trofaste og lojale mot kraftselskapet sitt. – Kanskje skyldes det at vi er et samvirkeforetak som gir tilbake rundt en halv million årlig til lokalsamfunnet gjennom sponsing og støtte til lokale aktiviteter for barn og unge, sier Johan.  Og at de har fått god service, skyter Janne inn. – Det ser vi på KTI-målingene.

KTI- målinger, altså Kundetilfredshetsindeks, har blitt foretatt hver høst i 15 år. Målingene skjer etter faste maler hvor selskapet blir sammenlignet med sine 35 alliansepartnere i Fjordkraft. – De siste årene har vi stort sett tapetsert pallen, og vi hevder oss spesielt på lokalscore og relasjon. Vi har jo som målsetting at den skal jaggu være god den som tar fra oss en kraftkunde! Svarprosenten på undersøkelsene er høy, og viser at Kraftlaget betyr noe for kundene våre.

Styrken til Rissa Kraftlag har alltid vært lokal tilhørighet, gode kunderelasjoner og fornøyde kunder. Det har vært bærebjelken bestandig, og skal fortsatt være det, sier Janne og Johan. Målet vårt er å ha god kvalitet på service og kundekontakt – rett og slett fornøyde kunder.

Marginene er små i kraftmarkedet – ett øre billigere hos konkurrenten betyr ikke så mye. Det er 200 kroner i året, noe som ikke merkes i den store sammenhengen. Men at du treffer et menneske i den andre enden når du ringer, og ikke må trykke deg gjennom et utall muligheter for å komme til rett avdeling – det er også en viktig del av kundeforholdet. Du kan ringe direkte til alle på huset her, du finner alle ansatte på hjemmesida vår. Har du hatt en montør på besøk og har noen spørsmål i ettertid, kan du faktisk ringe og snakke med ham uten mellomledd. Det er service, det!

Totalpakken viktig

– Det vi jobber med på vår avdeling, gjelder for hele huset. Vi ønsker å jobbe for mersalg, og å knytte kunden til oss på flere områder. At vi ikke bare har en kraftkunde, men at kunden foretrekker vår elektroavdeling når han skal ha noe installert. Eller at bedrifter ønsker å bruke våre IKT-tjenester gjennom DOGI. Når vi nå bygger fiber utenfor selve kjerneområdet, vil vi jo gjerne at de også kjøper kraft av Rissa Kraftlag. Å gå inn i nye områder hvis vi ikke har annet å tilby enn kraft er ikke så aktuelt for oss – det er totalpakken i kundeforholdet som er det viktige.

Et bredt spekter

I det daglige jobber de ulike avdelingene på huset tett sammen. Det er en av forsene til et så lite kraftlag som Rissa Kraftlag. Vi har alltid gjort forskjellige jobber etter behov, utnytta den kapasiteten som har vært og spilt på hverandre. Slik samfunnet har utviklet seg er dette en stor fordel. Rissa Kraftlag ønsker å levere et bredt spekter av tjenester ut til kunden – da er det også viktig at vi ikke tenker snevert i forhold til hvordan vi jobber innad i bedriften. Alt har en sammenheng.

Å oppføre seg som folk

– Da vi skulle sette oss ned i fellesskap for å lage ei håndbok for bedriften ble vi enige om at det aller viktigste er å oppføre seg som folk. Vi har også noen slagord, men det koker ned til at sunn fornuft er enkelt å forholde seg til. God folkeskikk er en overordna verdi for Rissa Kraftlag.

– Det å ha fokus på verdier er viktig i en liten bedrift, utdyper Johan. Man må huske på at man knyttes til bedriften både på fritida og i arbeidssammenheng. I et lite lokalsamfunn går det ikke an å skille så tydelig mellom dette som for eksempel i en by. Havner man i konflikt med noen på fritida, smitter dette også over på kundeforholdet på dagtid. Det du gjør vil knyttes til arbeidsplassen din – enten du vil det eller ikke.

Servicen, humøret og kvaliteten skal alltid være våre kjerneverdier. Kunden skal slippe å vente, og vi skal gi god oppfølging. Et lite lokalt kraftlag kan ikke bare konkurrere på pris, men vi skal være best på totalleveranse og yte høy grad av service. Kunden skal oppleve å få mest mulig for det han eller hun betaler for. Vi ønsker å være ærlige og redelige, og driver ikke med lokketilbud, sier de to avslutningsvis. Det kan du ikke gjøre i ei bygd, det sier seg selv. Her er det selvjustis. Og vi behandler alle kundene våre likt. Det er ikke noen differensierte løsninger – her har ikke de ansatte en gang rabatt på kraftleveranse!.