fbpx

Informasjonsmøte og salgsstart: Rissa Kraftlag 01.11.2017 kl 19:00. 
Etableringspris Hermstad: kr 13 900,- pr. bolig og kr 2 500,- for sokkel- bileilighet.
Etableringsprisens innhold: Graving og legging av rør til husvegg. Blåsing av fiber og oppkobling med boks på utsiden av huset. Etablering og oppkobling av utstyr til ett gitt punkt på innsiden av huset. Arbeid og materiell er inklusive i etableringsprisen. 
Kampanjepris på etableringspris: Gjelder ved signering av fiberkontrakt innen graving i området er fullført.  
Utbyggingsstart: Vår 2018
Kundeinstallasjon i periode:  
Utbygginga ferdig: Avhengig av når ny vanntilførsel til Hermstad bygges.

Rissa Kraftlag skal være med i samme trasè som ny vannledning til Hermstad. Tidspunkt for utbygging er avhengig av når denne tilførselen kommer