fbpx
Rissa Kraftlag SA

Om Rissa Kraftlag Konsern

Rissa Kraftlag SA (Kraftlaget) er et samvirkeforetak med stolte tradisjoner siden 1948.
Vår visjon er å være en generator i lokalsamfunnets utvikling. Det økonomiske grunnlaget for
å nå denne visjonen skapes gjennom vår forretningsdrift innen kraft, elektro, IKT og
Bredbånd. I tillegg tilbyr vi tjenester innen forretningsførsel, avregning og regnskap.

Vi støtter årlig aktiviteter og lokale lag og organisasjoner som jobber for barn og ungdom bl.a.
for høy lokal bolyst som grunnlag for befolkningsvekst. I tillegg er vi medeier i Indre Fosen
Invest AS med hovedformål å skape lokal næringsutvikling og arbeidsplasser.
Virksomheten er organisert som et konsern med morselskap og fire datterselskap.

Kraftlagets høyeste organ er Rådet. Hvert fjerde år velger medlemmene 27 representanter
til Rådet. Deres fremste oppgave er å godkjenne regnskap og velge styre. Sverre
Skalmerås er Rådets leder.

Styret har fem faste medlemmer og ledes av Marvin Wiseth. Styret har det
overordnede ansvaret for forvaltningen av Kraftlaget så som organisering, planer,
budsjettet, regnskap, kontroll og ansettelse av daglig leder. Oversikt over de
ansatte finnes her.

HISTORIE

  Kraftlaget ble stiftet i 1948 som et samvirkeforetak (andelslag). Dvs at de fleste av våre kunder også er våre eiere. Alle som er tilknyttet strømnettet i Rissa kommune kan bli medlemmer og pr. i dag er det vel to tusen medlemmer. Grunnlaget for selskapet ble skapt lenge før 1948. Da strømmen som fenomen så smått ble gjort tilgjengelig på 1800 tallet ante neppe de som var involvert hvor viktig energikilde dette skulle bli for oss mennesker. I dag er hele vårt samfunn bygd opp omkring bruk av elektrisk kraft i nær sagt alle sammenhenger. Men for hundre år siden var det slettes ikke slik her i Rissa. Det var festningsanlegget i Hasselvika som først fikk lys i elektriske lamper på Fosen. Til å begynne med ble det bygd en kraftstasjon drevet av dampkraft men først da Hasselelva kraftverk ble satt i drift 1. oktober 1919 ble det et visst omfang på lokal strømproduksjon. Deretter begynte jobben med å bygge et linjenett som kunne transportere denne energien ut til de enkelte husstandene. Dette er en spennende lokalhistorie som vi gjerne anbefaler å lese mer om. Kristoffer Rein forfattet i anledning Kraftlagets 40 års jubileum i 1988 en beretning som kan leses her. Strømnettet i Rissa (og Bjugn og Ørland) driftes i dag av Fosen Nett AS som vi eier sammen med FosenKraft AS. Se deres hjemmeside for mer info. Les årsberetning for 2018 her.

Historikk

Nortek Elektro AS startet opp 01.01.1997 i Åfjord etter at Sør-Trøndelag Kraftselskap (nå TrønderEnergi) la ned installasjonsavdelingene sine. De ansatte i STK Installasjons-avdeling Åfjord tok over og startet Nortek Elektro AS. Vi var 8 ansatte som i dag er medeiere i selskapet.
Pr. 01.01.2016 er vi 17 ansatte.

Vårt kontor ligger i den gamle televerkbygningen ved Årnes i Åfjord.

 

Les årsmelding og årsregnskap her.

«DOGI IKT AS ble stiftet 26.03.2003 av Svein Olav og Terje Nilsen.  Rissa Kraftlag SA kjøpte seg inn i selskapet i 2013.

I de første årene ble DOGI IKT AS drevet på fritiden av gründerne, men med butikk hvor det var en ansatt. De drev også med interiør de første årene. Kundebasen vokste sakte, men sikkert, og det ble en stor jobb å drifte dette i tillegg til annen jobb.

Rissa kraftlag ble høsten 2017 heleier av Dogi IKT AS. Vi har nå 4 faste ansatte og en lærling i samarbeid med Rissa Videregående Skole.

Les årsmelding og årsregnskap her.

 

 

Les Årsregnskap og Årsmelding her.

 

Mål


Alt vi gjør skal komme våre eiere og lokalsamfunnet til gode og vi jobber for å nå disse
målene;

  • Lavest mulig nettleie blant de beste i regionen igjennom FosenNett AS.
  • Kundenytte som hovedfokus for all vår virksomhet.
  • Bidra med lokal verdiskapning som kan gi grunnlag for bærekraftig næringsutvikling,befolkningsvekst og lokal beredskap og forsyningssikkerhet på viktig infrastruktur som strøm og bredbånd.
  • Kraftlaget skal være en samarbeidspartner å stole på over tid og våre ansatte følger strenge etiske regler. Folkeskikk og rettidig oppmøte er selvfølgeligheter.

Ledelsen

Per-Arne Sæther

Per-Arne Sæther

Daglig Leder

Tlf: 91 70 52 15

Bjørg Grønflaten

Bjørg Grønflaten

Økonomileder

Tlf: 97 14 83 86

John Bernhard Roten

John Bernhard Roten

Avdelingleder

Tlf: 40 00 60 21

Kenneth Stjern

Kenneth Stjern

Daglig Leder - Nortek Elektro AS

Tlf: 917 46 170

Tilbakemeldinger - vi hører gjerne fra deg.

3 + 12 =

73 85 92 00

Postboks 38, 7100 Rissa