fbpx

Pressemelding: Fosen Kraftmontasje AS

PRESSEMELDING

Fosen Kraftmontasje AS har i dag 28.11.2017 gleden av å ønske Sodvin SA (tidl. Hemne Kraftlag SA)
inn som medeier.

Rissa Kraftlag SA, FosenKraft Energi AS og Sodvin SA har nå 1/3 eierandel hver. Sammen med Hemne
Kraftlag på eiersiden er selskapet godt rigga for videre vekst.

Det er den store aktiviteten innen linjebygging, kraftutbygging og blå sektor, spesielt i Midt-Norge
men også landet for øvrig, som gjør en slik satsning spennende.

For å tydeliggjøre endringen skiftes navnet til Kraftmontasjen AS. Utover navnebytte vil våre kunder
merke større fleksibilitet og at vi er rigget for ytterligere vekst og klar for nye oppdrag både lokalt og
nasjonalt.

Rissa, 28.11.2017

Arne Ivar Sundseth
Styreleder Kraftmontasjen AS
Mobil: 91563988
Epost: arne.ivar@hvacs.no