fbpxInformasjonsmøte og salgsstart:  Alsetmarka 1. November
Etableringspris i Alsetmarka: kr 13 900,- pr. bolig og kr 2 500,- for sokkel- bileilighet.
Etableringsprisens innhold:  Tilførsel av fiber til området etter at bygda selv har gjennomført graving. Etablering og oppkobling av utstyr til ett gitt punkt på innsiden av huset. Arbeid og materiell er inklusive i etableringsprisen. 
Kampanjepris på etableringspris: Gjelder ved signering av fiberkontrakt innen graving i området er fullført.  
Utbyggingsstart: Innbyggere starter graving vår 2019 og Rissa Kraftlag starter jobben når graving er utført.
Kundeinstallasjon i periode
Utbygginga ferdig:

Rissa Kraftlag ser på mulighet for å bygge fiber i Alsetmarka. Pågående dialog med gruppe blant initiativtagere.

Det var godt oppmøte og stort engasjement på informasjonsmøte. Nesten samtlige husstander har skrevet kontrakt. Ta kontakt på mail ved interesse: klj@rissakraftlag.no