fbpx

Informasjonsmøte og salgsstart: Høst 2017.
Etableringspris Sørbotn: kr 9 500,- pr. bolig og kr 2 500,- for sokkel- bileilighet.
Etableringsprisens innhold: Blåsing av fiber i nedgravde rør. Blåsing av fiber og oppkobling med boks på utsiden av huset. Etablering og oppkobling av utstyr til ett gitt punkt på innsiden av huset. Arbeid og materiell er inklusive i etableringsprisen. 
Kampanjepris på etableringspris: Gjelder ved signering av fiberkontrakt innen graving i området er fullført.  
Utbyggingsstart: 01.10.2017.
Kundeinstallasjon i periode: Høst 2018
Utbygginga ferdig:

Dette er et bygdefiberprosjekt som betyr at beboere selv graver grøfter og legger fiberrør på dugnadsbasis. Vår 2018 er det gravd fra ras-krysset og til Fallgrinda. Rissa Kraftlag har utført graving som manglet fra Petterhavna og inn til området. Det er mulig for noen å bli oppkoblet fiber nå, men interessen er svært lav så langt. Her er det bare å melde sin interesse til oss!