fbpx

Informasjonsmøte og salgsstart: Høst 2016. Nytt informasjonsmøte vil bli avholdt høst 2018.
Etableringspris Bessaker: kr ,- pr. bolig og kr 2 500,- for sokkel- bileilighet.
Etableringsprisens innhold: Graving og legging av rør til husvegg. Blåsing av fiber og oppkobling med boks på utsiden av huset. Etablering og oppkobling av utstyr til ett gitt punkt på innsiden av huset. Arbeid og materiell er inklusive i etableringsprisen. 
Kampanjepris på etableringspris: Gjelder ved signering av fiberkontrakt innen graving i området er fullført.  
Utbyggingsstart: TBA
Kundeinstallasjon i periode:  
Utbygginga ferdig:

Rissa Kraftlag har kommet til enighet med TrønderEnergi om kjøp av tilgjengelig rør. Vi vil kalle inn til nytt informasjonsmøte i høst for å informere mer om fiberutbygging i Bessaker.